ORTODONCIE jako specializovaný obor stomatologie je připravena zvládnout poruchy v postavení jednotlivých zubů, skupin zubů v čelistech - horní nebo dolní, ale řeší i mezičelistní vztahy – tj. odchylky skusu.
Do naší ordinace přicházejí nejčastěji děti ve věku 8 - 14 let, u nichž se podle věku a tedy podle růstového období ve vývoji jedince použije odlišná doba zahájení léčby a odlišné způsoby terapie :

Přesná diagnostika je předpokladem kvalitní, správně navržené ortodonontické léčby, jejíž součástí a nezbytným předpokladem je opakovaný rentgenový snímek. Zhotovuje se před léčbou, po jejím ukončení, podle potřeby i v průběhu léčebného postupu :

- sleduje se vývoj zubů v čelistech horní a dolní
ORTOPANTOMOGRAM - panoramatický snímek horní a dolní čelisti
- typ a průběh růstu kostěného skeletu-lebky a obličeje
TELERENTGEN - dálkový, profilový snímek hlavy, jehož analýza slouží jako pomocný prostředek k léčbě .

To je důležité ke stanovení vhodné doby pro zahájení ortodontické léčby a k výběru
správně navrženého typu aparátu

Osmý rok věku je však nejvhodnější k zachycení různých anomálií a stanovení doby zahájení a typu léčby :

1/ INTERCEPTIVNÍ TERAPIE. = zahajující přípravná léčba bez použití Ortodontického aparátu ( 5 – 9 let ) předcházející poruchám vývoje čelistní třetiny obličeje: uplatní se např.
extrakce dočasných zubů, zábrusy zubů dětských s vyloučením chybného vedení pohybu při skusu horní a dolní čelisti, úprava /estetická i funkční/ odchylného tvaru stálých zubů – špatně vyvinuté nebo narušené.
nákusné dlahy odblokují chybný skus protější čelisti, a umožní tím správný vývoj .
chirurgická korekce slizničních řas (retní frenulum Horní, Dolní, ale i Podjazyková uzdička), které svým špatným úponem do kolemčelistních tkání a v podjazykové oblasti způsobují druhotně např. obnažování krčků zubů, nebo omezují správnou funkci jazyka.

2/ SNÍMACÍ LÉČBA :
a) deskový aparát - patrová, dolní deska ( použití 8 – 13 let ) řeší odchylky v jednotlivých čelistech, někdy s návrhem redukční (extrakční) terapii v jedné nebo obou čelistech ( horní , dolní) Hodnotí se profil měkkých tkání obličeje, „profilová zkouška“ napoví estetický vzhled po léčbě mezičelistním aparátem ( předvídá efekt léčebného posunu čelistí).V kladném případě se indikuje:

b) funkční aparát, který řeší vzájemnou polohu horní a dolní čelisti = mezičelistní vztah : ( použití 9 – 12 let) ) např. EOA (Elastický otevřený aktivátor), Maxillátor, Lehmannův aparát :
funkční = bimaxillární aparát, který ovlivňuje vzájemnou polohu čelistí H + D a pomocí správně vedeného růstu koriguje chybný skus

3/ FIXNÍ TERAPIE
Do naší ordinace přicházejí ale i starší pacienti, u nichž je již růst celistí skončen, snímací léčba se nenavrhuje a převládá léčba FIXNÍM APARÁTEM ( to jsou pevně přilepené zámečky ke sklovině stálých zubů ) a pomocí přídavného a měnitelného příslušenství se působí trvalou, přesně dózovanou silou na jednotlivé zuby, nebo skupiny zubů. Zajistí „bodily“ tělesný pohyb zubem bez sklonu jak bývalo vidět u posunů zuby snímacím rovnátkem pomocí prodloužených drátěných per velice pružných: od tohoto způsobu pohybu zubem se s rozvíjející se FIXNÍ LÉČBOU upouští. FIXNÍM APARÁTEM je možné docílit žádaných pohybů zubů i čelistí a tím korigovat i chybný skus .

U složitějších odchylek v postavení lebečních kostí navrhneme KOMBINOVANOU ORTODONTICKO - CHIRURGICKOU LÉČBU, ve spolupráci s čelistním chirurgem - na podkladě kvalitní rentgenové dokumentace - se mohou měnit prostorové vztahy horní a dolní čelisti, chirurg také implantuje nevyvinuté, či z jiné příčiny chybějící zuby, kterým ortodontista připraví předléčením prostor.
Navržená ORTODONTICKO – CHIRURGICKÁ LÉČBA u složitějších anomálií
má své možnosti i hranice :

HRANICE ORTODONTICKÉ TERAPIE je stanovena tvarem obličejové 1/3 lebky (MOORFOLOGIÍ OBLIČEJOVÉHO SKELETU), vyhodnocení dálkového – profilového snímku hlavy ( TELERTG ) určuje MOŽNOSTI ORTODONTICKÉ LÉČBY. Hodnotí se parametry kostěných struktur spíše než podle norem z tabulek - dnes podle „INDIVIDUÁLNÍHO ESTETICKÉHO OPTIMA“. Tzn, kombinace skeletálních parametrů vhodná funkčně a esteticky pro daného jedince.

Rčením ZUBY, OKNO DO DUŠE MOTIVUJEME PACIENTY, HLAVNĚ PUBERTÁLNÍ DĚTI, které hledají své místo v životě a s vědomím zvládnuté estetiky i funkčnosti vlastního chrupu
si pak mohou troufnout - s určitou dávkou sebevědomí - zvolit si odpovídající profesní dráhu, tedy školy s následnou kolektivní prací a prací pro kolektiv, kde je hodnoceno chování jedince a požadováno jisté vystupování .

Děti u nás prožijí nejkrásnější školní věk 8 – 16 let, i my formujeme jejich osobnost,
pod naším dohledem „vyrostou z malých do velkých“ …