MUDr. Hana Stříbrská absolvovala studium na FVLUK v Praze – obor STOMATOLOGIE
v roce 1982.
Během studia se aktivně účastnila SVOČ ( Studentská vědecká odborná činnost ) na Ortodontickém odd . II. Stom kliniky v Praze.
Dvě odborné práce byly pak podkladem k sestavení práce atestační z oboru ORTODONCIE v letech 1986 – 1989.
Po zakončení studia nastoupila na OÚNZ Praha – Západ, v Mníšku p. Brdy, kde se připravovala ke složení Atestace I.°– obor STOMATOLOGIE , absolvovala v r. 1986.
Poté získala umístění v Praze v OÚNZ Praha 4, kde na Poliklinice Budějovická pracovala
na Ortodontickém odd., od. r. 1986 a byla zapsána do oboru ORTODONCIE .
Po tříleté specializační přípravě složila specializační ATESTACI z ČELISTNÍ ORTOPEDIE v r. 1989 a pokračovala na stejném pracovišti, aby v r. 1993 transformovala v NZZ :
Nestátní zdravotnické zařízení „ MUDr. Hana Stříbrská – ORTODONCIE “ .

Soukromou praxi provozuje 15 let, ročně ošetří asi 3.200 pacientů, věková skladba léčených pac. :

 
0 – 14 let
15 – 19 let
20 – 64 let
r. 2006
54%
18%
28%
r. 2007
42%
29%
29%
r. 2008
54%
28%
18%
r. 2009
50%
23%
27%
r. 2010
56%
19%
25%
r. 2011
60%
16%
24%

Zastoupení uvedených věkových skupin se mění, léčení vyhledává stále více i starší populace.

LÉČENÍ SNÍMACÍM APARÁTEM probíhá v době výměny chrupu, trvá 4 – 5 let.
Někdy navazuje doléčení „pomocí zámečků“ :
LÉČENÍ FIXNÍM APARÁTEM trvá 1,5 - 2 roky ( aktivní fáze – pohyb zubů po oblouku ) , Následuje retenční aparát – dlaha 1,5 roku ( retnční fáze – udrží zuby v novém postavení).

V roce 2011 byla dokončena léčba 84 FIXNÍCH APARÁT, 195 SNÍMACÍCH
V roce 2010 byla dokončena léčba 130 FIXNÍCH APARÁTŮ, 193 SNÍMACÍCH

V roce 2009 byla dokončena léčba 119 FIXNÍCH APARÁTŮ, 531 SNÍMACÍCH
V roce 2008 byla dokončena léčba 83 FIXNÍCH APARÁTŮ , 79 SNÍMACÍCH
V roce 2007 byla dokončena léčba 80 FIXNÍCH APARÁTŮ , 153 SNÍMACÍCH
V roce 2006 byla dokončena léčba 77 FIXNÍCH APARÁTŮ, 278 SNÍMACÍCH