Velmi naléhavé případy v době naší dovolené ošetří Dr. Kocman.

MUDr. Ladislav Kocman
Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 - Modřany
Tel.: 775 763 738, 2417 611 28